8️⃣位紅魔的歐洲盃波衫號碼已全部揭曉!各位紅魔們,你個人最喜歡的波衫號碼又是幾號呢?

盧基·肖 (英格蘭) – 3
馬克托米奈 (蘇格蘭) – 4
達洛(葡萄牙) – 5
B費 (葡萄牙) – 8
霍伊倫 (丹麥) – 9
艾歷臣 (丹麥) – 10
巴因迪爾(土耳其) – 12
梅努 (英格蘭) – 26

( 轉載自曼聯足球具樂部微博)